Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Hayat Bilgisi - Doğru Yanlış Testi 1

24 Nisan 2020 35 Soru 40 Dakika 1.Sınıf Hayat Bilgisi Testleri

1. Sınıf Hayat Bilgisi ilk üç ünitenin konularını içeren 35 soruluk doğru yanlış testidir.