Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Matematik - Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Testi

21 Nisan 2020 16 Soru 30 Dakika 1.Sınıf Matematik Testleri

1.Sınıf Matematik - Doğal sayılarla çıkarma işlemi, problem çözme testidir.