Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Matematik Genel Değerlendirme Testi 1

8 Mayıs 2020 16 Soru 30 Dakika 1.Sınıf Matematik Testleri

1.Sınıf Matematik genel değerlendirme testi 1'dir.