Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Matematik - Geometrik Cisimler ve Şekiller Testi

4 Mayıs 2020 12 Soru 20 Dakika 1.Sınıf Matematik Testleri

3.Sınıf Matematik - Geometrik cisimler ve şekiller kazanım testidir.