Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Matematik Örüntüyü Oluşturalım Testi

8 Mayıs 2020 9 Soru 15 Dakika 1.Sınıf Matematik Testleri

1.Sınıf Matematik örüntüyü oluşturalım kazanım testidir.