Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Matematik Veri Toplama ve Değerlendirme Kazanım Testi

26 Mayıs 2020 10 Soru 30 Dakika 1.Sınıf Matematik Testleri

1.Sınıf Matematik veri toplama ve değerlendirme konusuna yönelik kazanım testidir.