Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

2.Sınıf Matematik - Uzunluk Ölçümü Testi

29 Mayıs 2021 15 Soru 30 Dakika 2.Sınıf Matematik Testleri

2.Sınıf Matematik - Uzunluk Ölçümü kazanım testidir.