Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

2.Sınıf Matematik - Veri Toplama ve Değerlendirme Testi

21 Mayıs 2021 16 Soru 30 Dakika 2.Sınıf Matematik Testleri

2.Sınıf Matematik - Veri Toplama ve Değerlendirme kazanım testidir.