Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

2.Sınıf Matematik - Zaman Ölçme - Saati Okuyalım Testi

29 Nisan 2020 12 Soru 20 Dakika 2.Sınıf Matematik Testleri

2.Sınıf Matematik - zaman ölçme saati okuyalım konusuna yönelik testtir.