Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

2.Sınıf Türkçe - 5n1k testi 4

11 Nisan 2021 14 Soru 30 Dakika 2.Sınıf Türkçe Testleri

2.Sınıf Türkçe - 5n1k testidir.