Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

3.Sınıf Fen Bilimleri Duyu Organları ve Görevleri Testi

16 Ekim 2020 12 Soru 30 Dakika 3.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

3.Sınıf Fen Bilimleri Duyu Organları ve Görevleri kazanım testidir.