Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

3.Sınıf Matematik - Uzunluk Ölçüleri Testi

21 Mayıs 2021 12 Soru 30 Dakika 3.Sınıf Matematik testleri

3.Sınıf Matematik - Uzunluk Ölçüleri kazanım testidir.