Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

4.Sınıf Fen Bilimleri - Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri Testi

21 Nisan 2020 11 Soru 15 Dakika 4.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

4.Sınıf Fen Bilimleri - Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojileri kazanım ölçme testidir.