Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

4.Sınıf Fen Bilimleri - Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri Testi

2 Mayıs 2020 11 Soru 15 Dakika 4.Sınıf Fen Bilimleri Testleri

4.Sınıf Fen Bilimleri - Geçmişten günümüze ses teknolojileri kazanım ölçme testidir.