Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Genel Deneme 1

22 Mayıs 2020 23 Soru 40 Dakika 4.Sınıf 4.Sınıf Denemeleri

4.Sınıf İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine yönelik 23 soruluk genel deneme testidir.