Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler - Bilinçli Tüketici Olalım Testi

5 Nisan 2021 12 Soru 30 Dakika 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

4.Sınıf Sosyal Bilgiler - Bilinçli Tüketici Olalım kazanım testidir..