Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler - Geçmişten Günümüze Teknolojik ürünler Testi

21 Şubat 2021 12 Soru 30 Dakika 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

4.Sınıf Sosyal Bilgiler - Geçmişten Günümüze Teknolojik Ürünler kazanım testidir.