Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler - Özgürlük ve Bağımsızlık Testi

4 Mayıs 2020 14 Soru 14 Dakika 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

4.Sınıf Sosyal Bilgiler - özgürlük ve bağımsızlık kazanım ölçme testidir.