Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

4. Sınıf Trafik Güvenliği Genel Deneme 1

17 Mayıs 2020 23 Soru 40 Dakika 4.Sınıf 4.Sınıf Denemeleri

4.Sınıf Trafik Güvenliği dersine yönelik 23 soruluk genel deneme testidir.