Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Beyin Yakan Zeka Testi 3

2 Mayıs 2020 10 Soru 30 Dakika Zeka Testleri Zor Seviye Zeka Testleri

Daha çok ileri yaştakilere hitap eden, beyni aktif çalışanlara basit, tembel beyne sahiplere yakıcı etkisi olan bir test..