Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Zeka Testi 1

28 Nisan 2020 6 Soru 30 Dakika Zeka Testleri Orta Seviye Zeka Testleri

6 soruluk, 7-12 yaş grubuna hitap eden zeka testidir.