Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Zeka Testi 14

19 Nisan 2021 8 Soru 60 Dakika Zeka Testleri Orta Seviye Zeka Testleri

8 soruluk karışık orta seviye zeka testidir.