Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Zeka Testi 15

6 Haziran 2021 11 Soru 30 Dakika Zeka Testleri Orta Seviye Zeka Testleri

11 soruluk karışık orta seviye zeka testidir.