Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Zeka Testi 2

29 Nisan 2020 12 Soru 15 Dakika Zeka Testleri Kolay Seviye Zeka Testleri

12 soruluk desenlerle ilgili zeka testidir.