Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Zeka Testi 4

15 Mayıs 2020 12 Soru 40 Dakika Zeka Testleri Kolay Seviye Zeka Testleri

12 soruluk desenlerle ilgili kolay seviye zeka testidir.