Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Zeka Testi 6

21 Şubat 2021 9 Soru 30 Dakika Zeka Testleri Kolay Seviye Zeka Testleri

9 soruluk karışık kolay seviye zeka testidir.