Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

Zeka Testi 8

7 Mart 2021 9 Soru 30 Dakika Zeka Testleri Zor Seviye Zeka Testleri

9 soruluk karışık zor seviye zeka testidir.