Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Türkçe Alfabetik Sıralama Testi

18 Mayıs 2020 18 Soru 30 Dakika 1.Sınıf Türkçe Testleri

1.Sınıf Türkçe alfabetik sıralama konu tarama testidir.