Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Türkçe Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Sözcükler Testi

1 Haziran 2020 16 Soru 30 Dakika 1.Sınıf Türkçe Testleri

1.Sınıf Türkçe eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler konusuna yönelik bir testtir.