Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 1

8 Mayıs 2020 11 Soru 15 Dakika 1.Sınıf Türkçe Testleri

1.Sınıf Türkçe genel değerlendirme testi 1'dir.