Bu sınavda yanlış cevaplarınız puanlamaya etki etmez.

1.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 2

22 Mayıs 2020 16 Soru 40 Dakika 1.Sınıf Türkçe Testleri

1.Sınıf Türkçe genel değerlendirme testi 2'dir.